napln turiec film

o OZ Turiec film

Ciele občianského združenia TURIEC FILM

 • tvorba dokumentárných filmov
 • digitálny archív filmov, fotografií, diapozitívov a iného obrazového materiálu
 • zachytenie súčasného Turca
Uvedená činnosť je zameraná na regionTurca, prípadne vzťahujúca sa k nemu.

Tvorba dokumentárnych filmov

 • dokumentárnych filmov oboznamujúcich o histórii ale aj súčasnosti miest, dedín, fabrík, športových klubov, remesiel…
 • medailónov osobností Turca z rôznych profesií
Vytvorené filmy budú prezentované v celoplošných a regionálnycg televíziach. Taktiež budú voľne dostupné cez internet.

Filmy:

 • 100 rokov Martinskej celulózky
 • 75 rokov hokeja v Martine
 • História lyžovania v Turci

Digitálny archív

Cieľom je vytvoriť digitálny archív z týchto nosičov:

 • film 8, 16, 35, mm
 • fotografie všetkých formátov a veľkostí (fotografie, negatívy, diapozitívy)
 • obrazy, plagáty, odznaky, známky, medaily, vyznamenania…
 • video
(panorámy, letecké pohľady, kostoly, ulice, budovy, výstavba, športové a spoločenské udalosti, na pracovisku, remeslá…)

Príspevky do digitálneho archívu majú obsahvo zahŕňať dokumentáciu miest a udalosti Turca z miest, dedín, film, video, fotografie a iný obrazový materiál.


Partneri projektu

Video Gama
Tvorivec
SecureLan - bezpečný internet, bezpečné dáta