napln turiec film

Kontakt

Turiec film, o.z.

Pavla Mudroňa 499/17, 036 01 Martin

turiecfilm@turiecfilm.sk, www.turiecfilm.sk

Ing. Peter Janík 0905 248 118, Ing. Milan Novotný 0905 804 935

Prispejte do digitálneho archívu

Volajte na
Ing. Peter Janík – 0905 248 118
Ing. Milan Novotný – 0905 804 935

Píšte na turiecinfo @ turiecinfo.sk

Technická špecifikácia:

  • foto minimálne rozlíšenie 600 dpi
  • dodanie online prostredníctvom www.uschovna.sk
  • poštou na uvedenú adresu
  • osobne po dojednaní termínu s kontaktnou osobou
Poskytnutý materiál musí byť čo najviac identifikovateľný tz. mesto/dedina/miesto, ulica/budova, udalosť, rok.
Všetky materiály budú po zdigitalizovaní vrátené. Poskytnutím materiálu majiteľ dáva súhlas k jeho voľnému použitiu.


Partneri projektu

Video Gama
Tvorivec
SecureLan - bezpečný internet, bezpečné dáta